G-75PQXYTFF2

Thay màn hình iPhone

Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 11

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

1.500.000₫

Thay Màn Hình iPhone 11 Zin Chính Hãng Apple Tặng Cường Lực Full Viền
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 11 Pro

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

2.200.000₫

Thay Màn Hình 11 Pro Zin Chính Hãng Apple Tặng Cường Lực Full
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

3.200.000₫

Thay Màn Hình iPhone 11 Zin Chính Hãng Apple Tặng Cường Lực Full Viền
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 12

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

3.800.000₫

Thay Màn Hình 12 Zin Chính Hãng Apple Tặng Cường Lực Full
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 12 Mini

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

2.800.000₫

Thay Màn Hình 12 Mini Zin Chính Hãng Apple Tặng Cường Lực Full
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 12 Pro

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

3.800.000₫

Thay Màn Hình 12 Pro Zin Chính Hãng Apple Tặng Cường Lực Full
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

6.500.000₫

Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max Zin Chính Hãng Apple Tặng Cường Lực Full Viền
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 5

..

400.000₫

Thay Màn Hình iPhone 5 Zin Chính Hãng Apple Tặng Cường Lực Full Viền
Màn Hình Zin

Thay màn hình iPhone 5C

..

400.000₫

Thay Màn Hình iPhone 5C Zin Chính Hãng Apple
Màn Hình Zin

Thay màn hình iPhone 5S

..

300.000₫

Thay Màn Hình iPhone 5S Chính Hãng Apple
Màn Hình Zin

Thay màn hình iPhone 5SE

..

400.000₫

Thay Màn Hình 5SE Zin Chính Hãng Apple
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 6

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

500.000₫

Thay Màn Hình iPhone 6 Zin Chính Hãng Apple
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 6 Plus

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

700.000₫

Thay Màn Hình 6Plus Zin Chính Hãng Apple
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 6s

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

700.000₫

Thay Màn Hình iPhone 6S Zin Chính Hãng Apple
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 6s Plus

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

900.000₫

Thay Màn Hình6S Plus Zin Chính Hãng Apple
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 7

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

800.000₫

Thay Màn Hình iPhone 7 Zin Chính Hãng Apple
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 7 Plus

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

1.000.000₫

Thay Màn Hình iPhone 7 Plus Zin Chính Hãng Apple
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 8

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

900.000₫

Thay Màn Hình iPhone 8 Zin Chính Hãng Apple
Chờ Lấy Liền

Thay màn hình iPhone 8 Plus

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

1.100.000₫

Thay Màn Hình iPhone 8 Plus Zin Chính Hãng Apple
Màn Hình Zin

Thay màn hình iPhone SE 2020

Mainboard (bo mạch chủ) là một bộ phận rất quan trọng của những chiếc điện thoại và hay được ví von ..

900.000₫

Thay Màn Hình SE-2020 Zin Chính Hãng Apple